Jerzy Besala "Małżeństwia piastowskie"

Po Besalę sięgnąłem trochę jako po lekki przerywnik, nie przepadając za jego historycznymi tekstami w Polityce. Ale, choć nie jest mediewistą, to tym razem sprawia mi satysfakcję. Opowieść o małżeństwach królewskich staje się ciekawym skrótem historii Polski, może bagatelizujacym politykę, a zamiast tego zwracającym uwagę na osobowości. Przyjemnie tak "przerobić" jeszcze raz nasze dzieje.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License