Gerald M. Edelman „Przenikliwe powietrze, jasny ogień”

Książka "Przenikliwe powietrze, jasny ogień" ukazała się w serii "Biblioteka Myśli Współczesnej" PiWu; a dotyczyła funkcjonowania mózgu.

Fragmenty:

„Jedną z pokus wynikających z posiadania umysłu jest używanie go jako jedynego środka w próbach rozwiązania tajemnic jego własnej natury.”

„Niektórzy antropologowie sugerowali (nieco wymyślnie), że nasz mózg powiększył się tak prędko dlatego, że w pewnym momencie dzięki świadomości wyższego rzędu potrafiliśmy lepiej oszukiwać innych.”

„Genialny umysł i talent nie chronią przed fascynacją sprawami nadnaturalnymi i mistycznymi.”

„Abstrahowanie w pewnych kontekstach może nie mieć sensu. Przypomina mi to pewną historię o dyrektorze podupadającego toru wyścigowego. Zwrócił się on o poradę do trzech ekspertów: księgowego, inżyniera i fizyka. Księgowy poradził restrukturyzację ksiąg rachunkowych; inżynier zasugerował, że zewnętrzny tor powinien zostać lekko pochylony, aby woda miała lepszy odpływ. Kiedy przyszła kolej na fizyka, podszedł do tablicy, narysował koło i powiedział: „Załóżmy, że zamiast konia mamy sferę”.”

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License