Paweł Jasienica "Słowiański rodowód"

"Słowiański rodowód" to zbiór esejów Jasienicy, którego zaczątkiem był program badania początków państwa Polskiego (z okazji 1000-lecia chrztu). Jasienica przyglądał się pracom archeologów na Ostrowie Lednickim, w Poznaniu, Wrocławiu, Łęczycy, Cieszynie, Krakowie (na Wawelu), Opolu, Wiślicy, Gieczu; a także (w ostatnich rozdziałach) relacjonuje swą wizytę w Bułgarii (i początki państwa bułgarskiego).

Wiedza, którą przedstawia Jasienica jest już często nieaktualna, skażona też pewną ideologią (Jasienica broni prasłowiańskości Biskupina… na przykład, choć dziś także w Polsce kulturę łużycką raczej przypisuje się 'pragermanom', a nie 'prasłowianom'), ale posiada walory literackie, oraz pasję badania przeszłości.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License