Gerard Labuda "Mieszko I"

Ciekawie jest śledzić, jak ta sama historia wygląda w różnych oczach. A przecież historia średniowiecza, zwłaszcza wczesnego (do które w Polsce liczy się dłużej niż na Zachodzie), to w znacznej mierze zgadywanie. Zwłaszvcza gdy mowa jest o wyłanianiu się z przedhistoryczności, jak w przypadku Mieszka I, którego nawet imiona budzą wątpliwości i dyskusje… Praca Labudy wydaje się dość 'konserwatywna' w poglądach — Polska tworzy się raczej długo przed Mieszkiem (prace prof. Kurnatowskiej są wykorzystywane w ilustracjach i mapkach, ale raczej nie tekście… Labuda też wierzy w istnienie w Wielkopolsce plemienia Polan (co jest podważane…) i jest bardzo daleki od teorii napadu wikingów (tu akurat trudno mi się nie zgodzić.)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License