Ks. Michel Quoist

Michel Quoist (1921-1991)— francuski ksiądz znany ze swoich książek, które pisał z perspektywy kapłana zaangażowanego w sprawy społeczne i pomoc dla ubogich.

Gdyby cały Kościół wyglądał tak jak Michael Quoist zapewne nie miałbym z nim takich problemów. Prezentuje on (a przynajmniej koncentruje się na) jeden z biegunów rozumienia katolicyzmu — katolicyzm otwarty na drugiego człowieka, jego potrzeby, pomoc dla niego. Niejako jest to odkrywanie Boga w świecie, wśród bliźnich, gdzie miłosierdzie przyjmuje bardzo konkretną formę zaangażowania i pomocy.

Sam jestem osobą dość 'twardą', racjonalną i chłodną — pozbawioną raczej skłonności i talentów, by wierzyć w coś poza naszym materialnym światem. Mam jednak pewną skłonność ku liturgii, spekulacji powiedzmy filozoficzno-teologicznej (choć nie traktowanej zupełnie poważnie), sztuce sakralnej; czy chrześcijaństwu w rozumieniu Ks. Quoista. Więc to chyba nie ten chłód mnie najbardziej od Kościoła oddala. Już prędzej nieumiejętność dostrzeżenia w nim poza fasadą instytucji "Matki" (dopełniającej Boga-Ojca).

Sam, gdy mam problemy by z sobą poradzić, gdy jestem zbyt leniwy, gdy ulegam różnym pokusom, gdy wydaję 'ponad stan', próbuję się przypilnować szczegółową rozpiską, zbiorem przepisów, zasad i zadań, które mam realizować. I podobnie postrzegam całą teologię, religijną część filozofii, liturgię, czy "naukę Kościoła" — jako próbę zapanowania nad duchem, spętania go i przymuszenia by wierzył. Ale nie dlatego że wierzy, ale dlatego, że nie potrafi się spojrzeć we własny ateizm. Stanowią więc niejako dowód braku wiary.

U ks. Quoista nie ma teologii, nie ma filozofii, nie ma roztrząsania sensu liturgii, nie ma dyskusji o początku życia — jest prawdziwe życie i poszukiwane w nim dobro.

—-
Ks. Quoista czytałem:
Michel Quist "Zwierzenia serdeczne"
Michel Quoist "Modlitwa i czyn"
Michel Quoist "Bóg mnie oczekuje"

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License