Nabokov "Wykłady o literaturze rosyjskiej"

Wykłady o literaturze Nabokova są niezwykle interesujące — dają one klucze, sugestie do dzieł. Oczywiście, źle jest trwać niewolniczo przy interpretacjach Nabokova, ale jednak one wzbogacają. I potrafią być dowcipne.

"Wykłady o literaturze rosyjskiej" wydano osobno, ale faktycznie wiele łączy je z Wykładami o literaturze, tyle że Nabokov mówiąc do Amerykanów o Rosjanach, stara się bardziej przybliżać postacie i sytuacje, dla Amerykanów tak egzotyczne.

Najważniejsze przesłania Nabokova to:
* Czytajcie uważnie! Sztuka tkwi w szczegółach!
* Nie tyle liczy się treść, co forma — prawdziwa treść nie kryje się w intrydze, ale w sposobie opisu.
* Ideologia, warunki społeczne, itp. — to wszystko jest nieistotne dla sztuki, a wręcz przeciwnie — szkodzi jej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License