Anne Moir, David Jessel „Płeć mózgu”

Gdy "Płeć mózgu" się ukazywała wywołała dyskusję — podważono w niej założenie o przyrodzonej równości mężczyzn i kobiet; choć autorzy bardzo starali się wskazywać, iż różnice mają charakter statystyczny, więc nie należy ich brać za podstawę dla tworzenie dyskryminującego jedną, czy drugą płeć prawa; a nawet więcej — nie należy ze zbytnią radością powracać do dawnych stereotypów.

"Płeć mózgu" nieco się zdezaktualizowała. Ale nadal pozwala prześledzić jak wyglądają dobrze przemyślane i przeprowadzone eksperymenty.

Fragment:

„Jesteśmy najbardziej nastawionym na seks gatunkiem w przyrodzie. (W odpowiedzi tym, którzy będą protestować, że już w tym miejscu mylimy miłość i seks, wyjaśnimy później, jak to się dzieje, że sama ta pomyłka wynika z różnic między płciami.)”

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License