Neil Postman “Technopol”

Są książki, które pokochałem. Są też takie, które mnie głęboko odpychają i irytują. "Technopol" należy do tych drugich. Neil Postman postanowił skrytykować wpływ technologii na przemiany społeczne, konkretnie na technicyzację społeczeństwa i wysysanie z tkanki społecznej wartości religijnych i humanistycznych.

W jakiejś mierze zgadzam się, że tego typu przemiany zachodzą. Nie bardzo jednak widzę dla nich alternatywę… Raczej uważam je za dość naturalny element ewolucji — nie postępu, ale właśnie ewolucji, która zawsze jest niejednoznaczna. O ile jednak ja widzę niejednoznaczność, to autor widzi jednoznaczność… Na przykład biada nad upadkiem etyki seksualnej po wprowadzeniu zapałek w pewnym afrykańskim społeczeństwie, co stanowi obraz przemian zachodzących także w cywilizacji zachodniej…

“Holenderski socjolog Egbert de Vries opowiada, jak zapałki zmieniły obyczaje seksualne w pewnym plemieniu afrykańskim. Jego członkowie wierzyli, że po odbyciu stosunku seksualnego trzeba rozpalić nowy ogień na palenisku. Zwyczaj ten nadawał każdemu zbliżeniu seksualnemu niejako publiczny charakter, ponieważ na zakończenie ktoś musiał iść do sąsiadów po płonące polano, od którego miało zapłonąć całkiem nowe ognisko. W tych warunkach trudno popełnić cudzołóstwo, co wyjaśnia pochodzenie opisywanego obyczaju. Wprowadzenie zapałek zmieniło wszystko. Można było teraz rozpalić nowy ogień bez chodzenia do sąsiedniej chaty i w ten sposób – by tak rzec, w jednym błysku – długotrwała tradycja uległa zniszczeniu. Alvin Toffler, przytaczając odkrycie de Vriesa, stawia kilka intrygujących pytań: czy zapałki spowodowały przesunięcie hierarchii wartości? Czy w efekcie cudzołóstwo potępiano mniej, czy bardziej? Czy zapałki zwiększają intymność aktu seksualnego, wpłynęły na jego wartość etyczną? Możemy być pewni, że zaszły jakieś zmiany wartości kulturowych, […]"

Nie, nie lubię Postaman, choć postanowiłem dać mu jeszcze jedną szansę — lekturą książki Zabawić się na śmierć.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License