Uta Ranke-Heinemann “Nie i amen”

W okresie młodzieńczych burzy i naporu czytałem także zbuntowaną niemiecką teolożkę — Ute Ranke-Heinemann, podważającą wiele nauk Kościoła, z boskością Jezusa włącznie; ale — w przeciwieństwie do Tomasza Więcławskiego, nie odchodzącą od chrześcijaństwa. Mimo zastrzeżeń, mimo odrzucenia większości dogmatów, Uta Ranke-Heinemann odnajduje w wierze, a konkretnie w słowach Boga skierowanych do Mojżesza (a cytowanych przez Jezusa dla uzasadnienia idei zmartwychwstania) religijną nadzieję.

“Ale Kościół znalazł sposób, żeby sobie pomóc: jeśli chodzi o dziewicze poczęcie aktualna jest dlań biologia arystotelesowska. Gdyby bowiem przyjął do wiadomości odkrycie żeńskiego jaja, powstałaby dlań następująca alternatywa: albo musiałby Marii przypisać posiadanie jaja i wobec tego zmień Credo wspominając w nim o “poczęciu przez Ducha Świętego w pięćdziesięciu procentach”, albo nadal odmawiałby Marii posiadania jaja i wówczas Maria nie byłaby matką, lecz matką zastępczą (Leihmutter) Jezusa.”

“Zacznijmy od cudu na weselu w Kanie. U Jana cud przemiany wody w wino ma miejsce na początku publicznej działalności Jezusa. Gdzie znajdowała się Kana – nie wiemy, wiemy tylko, że przy dokonaniu tego cudu chodziło o dość znaczne ilości wody i wina, mianowicie o 6 stągwi, “Każda z nich mogła pomieścić 2 albo 3 miary”. W zależności od tego, czy w stągwi mieściły się 2, czy 3 miary, dawało to łącznie 472,68 do 709,02 litra wina (1 miara 39,39 litra).”

“Starożydowska teologia opracowała nawet katalogi, w których zestawiono przyczyny wywołujące określone choroby. Na przykład: “Trzy są rodzaje puchliny wodnej: jako skutek nierządu ciało jest twarde, jako skutek głodu – ciało jest nabrzmiałe, jako skutek czarów ciało jest wychudzone”. – “W odniesieniu do sędziów, którzy przyjmują podarki i naginają prawo, mówi się, że nie dożyją długich lat, by nie oślepli, patrz 2 Mojż 23, 8: «Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych».” – Rabin Jochonan (zm. 279 n.e.) powiedział: “Z powodu siedmiu czynności powstają plagi trądu: oszczerstw, przelewu krwi, krzywoprzysięstwa, nierządu, pychy, rabunku i zawiści”. – Inny rabin powiedział: “Kto przy świetle lampy śpi z kobietą, będzie miał epileptyczne dzieci”. – Rabin Acha (ok. 320 n.e.) powiedział: “Jeżeli mężczyzna zbliży się do kobiety w dniach jej nieczystości – jego dzieci dotknie trąd”. – Rabin Jochann ben Dahabai (zm. ok. 180 n.e.) powiedział: “Dlaczego niektóre dzieci zostają sparaliżowane? Ponieważ rodzice odwracają stół (= ona na górze, on pod nią). Dlaczego stają się głuche? Ponieważ rodzice w trakcie stosunku rozmawiają”. Nawiasem mówiąc Rabin Jochann (zm. 279 n.e.) odniósł się krytycznie do tego właśnie ograniczenia współżycia małżeńskiego (por. Strack, Billerbeck, t. II, s. 196 i 529).”

“Nierzadko pojawienie się takiego poglądu u prostych wierzących nie jest wcale pożądane po tym, gdy poprzez ciągnące się dwa tysiące lat głoszenie bajek zostali oni dezinformowani, zdeformowani i uczynieni infantylnymi.”

“Niektóre pisma Nowego Testamentu, mianowicie siedem katolickich (powszechnych, to znaczy przeznaczonych dla ogółu społeczności) listów (to jest: List Jakuba, dwa Listy Piotra, trzy Listy Jana i List Judy), jak też List do Hebrajczyków – zyskały uznanie praktycznie dopiero w wiekach V i VI, a Objawienie Jana jeszcze w X wieku nie było powszechnie zaakceptowane.”

“Dalej czytamy: “Zbawiciel ukochał Marię Magdalenę bardziej aniżeli wszystkich pozostałych uczniów i częstokroć całował ją w usta” [Ewangelia Filipa 55b; w cytowanym polskim wydaniu tekst ten NIE został przetłumaczony.] (55b, Schneemelcher, I, s. 161).”

“W Koptyjskiej Ewangelii Tomasza odnalezionej również w Nag Hammadi, pochodzącej z drugiej połowy II wieku, a częściowo jeszcze z wieku I, swoje niezadowolenie wyraził Szymon Piotr w następujący sposób: “Niech Mariham odejdzie od nas. Kobiety nie są godne życia” (por. Ew. Tom 114; Schneemelcher, I, s. 113).”

“[…]; oznacza to, że owemu nieszczęśnikowi grozi niebezpieczeństwo dostania się do ognia piekielnego, ponieważ w istnienie takowego nie wierzy.”

“Kościół rzymsko-katolicki wprawdzie też nie wszystko pojmuje, ale pojął to właśnie, że tych, którzy tego nie pojmują, należy pojmać w sposób szczególny.”

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License