Aleksander Śpiewakowski "Samuraje"

"Samuraje" Aleksandra Śpiewakowskiego to próba ukazania samurajów — zwłaszcza ich kultury, tradycji, życia (strój, wykształcenie, itp.), oraz naszkicowania ich historii — choć tej ostatniej więcej odnajdujemy głównie w posłowiu (jednocześnie wskazującym na ewolucję znaczenia słowa samuraj).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License