Swetoniusz "Żywoty cezarów"

Dzieło Swetoniusza to krótkie biografie, od Cezara do Domicjana. Każda składa się z dwóch części — biografii właściwej i próby scharakteryzowania postaci. Swetoniusz zachowuje się trochę jak autor historycznego tabloidu, nie poświęcając się zbyt gruntownie analizie myśli politycznej, a za to znajdując sporo miejsca na opis smakowitych afer. Jednak mimo wszystko w jego dziele dostrzec można portrety władców, ich osobości nie zafałszowane przez nadmierną stronniczość autora, chętnie pokpiwającego ze wszystkich.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License