Tacyt "Pisma wybrane"

W tomie "Pism wybranych" dominują "Roczniki". Sumienne (choć stronnicze, wbrew autorskiej deklaracji pisana sine ira et studio) przedstawienie dziejów Rzymu od czasów Tyberiusza po Nerona, przy czym wybór pomija wiele fragmentów, dotyczących zwłaszcza czasów Kaliguli.

Inne dzieła, to "Żywot Juliusza Agrykoli", oraz fragmenty "Germanii" i "Dziejów" (niejako kontynuacji "Roczników").

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License